Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00483-2012

Köszönjük az érdeklődését a nyelvstúdiónk iránt!

Speciális tanfolyamok

Nyelvtani rendszerezés

A nyelvtan tudása kétségtelenül az egyik legfontosabb téma a tanulók számára. Az órákon a legújabb nyelvtankönyveket és kommunikációs technikákat alkalmazzuk. Továbbá különböző írásbeli, szóbeli és interaktív gyakorlatokkal színezzük a sokak számára szürkének tűnő, de nagyon is fontos és hasznos nyelvtan tanulását. A nyelvtanulás kulcsfontosságú részét képzi, hogy tanulmányaink során folyamatosan ismételjük a nyelvtani szabályokat.

Szókincsfeljlestés

A nyelvtanulás legfontosabb része a praktikus és funkcionális szókincs. A szókincsfejlesztési órák a tanulók aktív és passzív szókincsének bővítésére koncentrálnak és segítik a tanulókat abban, hogy az egyes helyzetekben az azoknak megfelelő szavakat, szószerkezeteket, kifejezéseket használják. Az órákon az aktuális eseményekkel, fontosabb társadalmi témákkal, valamint az üzleti élettel kapcsolatos különféle autentikus nyelvi forrásanyagok kerülnek felhasználásra.

Halláskészség feljlesztés

Megérteni azt, amit hallunk elengedhetetlen része a tanulásnak bármilyen nyelven. Nagy különbség van, ha a szavak lassan és tagoltan vannak kiejtve(érthető de a magyarban a szenvedő szerkezetet ritkán használjuk, "lassan és tagoltan ejtik ki" természetesebb) ellenben ezzel amikor a szavakat gyorsan mondják, méghozzá röviditve és a dialektussal. Ahhoz, hogy a tanuló észrevegye a különbséget a hangok között(/meghallja a különbséget), intonációban és ritmusban, a halláskészség fejlesztési órákon multimédiás eszközöket, videókat és zenéket használunk.

Íráskészség-fejlesztés

Az íráskészség-fejlesztés órákon többek között megtanítjuk, hogyan kell esszét, személyes és üzleti/hivatalos leveleket valamint önéletrajzot írni. Ilyenkor a tanulónak lehetősége nyílik arra, hogy használja a már elsajátított nyelvtant és szókincset, azonban az íráskészség fejlesztésnél a hangsúly már a szöveg formáján és szerkezetén van. Az írott szöveg szerkezete és érthetősége különösen fontos nyelvvizsgán, egyetemi vizsgákon, hivatalos/üzleti ügyek intézésénél, de még a külföldi barátokkal való levelezésnél is nagyon jól jöhet.

Kiejtés feljlesztés

A megfelelő kiejtés elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsenek minket, emelett nagyon sokat segít abban is, hogy jobban értsük beszélgető partnerünket. Az órákon kiejtést segítő multimédiás eszközöket használunk, hangfelvételeket hallgatunk és fonetikai gyakorlatok végzünk. A tanulók számára természetessé válik a beszéd közbeni helyes artikuláció, a megfelelő ritmus, hangsuly és intonáció használata. A kiejtés fejlesztő tanfolyam orvosolja az akcentusunk által okozott kellemetlen tüneteket, anyanyelvi szintre fejleszti kiejtésünk.

Olvasási készség fejlesztése

Az olvasás-készség fejlesztő órák lehetővé teszik a nyelvi szerkezet és jelentés megvizsgálását mélyebb tartalomban. A hallgatók megtanulják felhasználni szókincsüket, a nyelvtan használatát, és a kiejtést. Az órákon combinálva használunk a tankönyveket és a regényeket a mindennapi anyaggal, például újságoklak és magazinokkal. A középfokú tanulók olyan készségeket fejleszthetnek, mint például a szöveg kulcsszavait vagy kulcskifejezéseit használva kitalálni a szöveg jelentését. A felsőfokú tanulók megtanulják megtalálni a rejtett vagy másodlagos jelentéseket és megtanulnak megérteni irodalmi technikákat, mint például a hasonlat vagy a metafora.